skip to Main Content

Het Leeuwarder OndernemersFonds, kortweg LOF, was tot voor de kort een van de drie hoofdsponsoren van Leeuwarden-Fryslân 2018. De sponsor had als vlaggendrager van ‘werkend Leeuwarden’ een groot aandeel in veel kleine en grote evenementen. ,,De investering van het Leeuwarder bedrijfsleven heeft Culturele Hoofdstad veel gebracht. En vice versa!” Voorzitter Pieter Douma voorziet voor Leeuwarden-Fryslân 2028 opnieuw een belangrijke rol voor het LOF weggelegd.

En al is nog lang niet alles duidelijk – ,,het bedrijfsleven heeft dringend behoefte aan concrete plannen” – het fonds staat te trappelen voor een nieuw avontuur. ,,Het moet swingen, de stad moet leven. En dat moet je al merken als je het station uitloopt.”

De voorwaarden voor een succesvol vervolg op LF2018 zijn helder: creëer een klimaat waarin het bedrijfsleven en cultuur elkaar versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan plekken waar jongeren terechtkunnen. Een plek waar ze kunnen gamen of muziek maken, maar ook een ruimte voor ontmoetingen met het bedrijfsleven. Vaag? Douma vindt van niet: ,,Het is een cliché, maar jongeren hebben natuurlijk wel de toekomst. Luister en praat met ze. Ik denk dat een project als Adje Lambertsz, maar dan voor jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar, waardevol zou zijn. Een bruisende stad is goed voor iedereen. En je moet voorkomen dat de jongeren de stad verlaten.”

Het LOF is met eigenaren in gesprek over twee leegstaande panden die als broedplaatsen kunnen fungeren. Het is niet het enige waarvoor het fonds zich sterk maakt. ,,We hebben een duwfunctie. Beter nog, de ondernemers binnen LOF moeten duwen. De wil is er. Maar er moet wel een concrete programmering komen.” Als voorbeeld noemt LOF het beroemde Argentijnse Fuerza Bruta. Het theaterspektakel komt later dit jaar naar de Friese hoofdstad. ,,Voor dit project namen we een deel van de voorfinanciering voor onze rekening.”

De afsluitende boodschap van Douma is duidelijk: ,,Laat het experiment prefereren en houd als overheid gepaste afstand. Biedt ruimte aan de denkers, doeners en dromers. Economische ontwikkeling kan niet zonder cultuur en cultuur kan niet zonder economische ontwikkeling. Dat is de basis en hierover moeten we in gesprek gaan met onze achterban. Cultuur en economie moeten elkaar beter vinden.’’

Fotografie: IMAZZO & Pieter Douma

,,De investering van het Leeuwarder bedrijfsleven heeft Culturele Hoofdstad veel gebracht. En vice versa! Het bedrijfsleven heeft dringend behoefte aan concrete plannen – het fonds staat te trappelen voor een nieuw avontuur. Het moet swingen, de stad moet leven. En dat moet je al merken als je het station uitloopt.”

Pieter Douma

Over LOF

Het geld dat LOF in kas heeft, komt uit de onroerendezaakbelasting (OZB) van de categorie niet-woningen in de gemeente Leeuwarden. Dat zijn bedrijven, maar ook organisaties en instellingen uit de zorg, cultuur en de buurtverenigingen. Dankzij LOF-geld krijgen veel evenementen in de gemeente Leeuwarden financiële ondersteuning.

Deel dit verhaal

Back To Top