skip to Main Content

Welke ontwikkeling heeft de provincie doorgemaakt in 2018? En welke kansen liggen er voor de komende jaren? Martin Cnossen is directeur van Merk Fryslân en blikt terug en vooruit.

Wat een jaar is 2018! Meer dan ooit wisten buitenlandse en binnenlandse bezoekers ons te vinden, meer dan ooit waren bewoners trots op hun provincie en stad. Binnenlandse en buitenlandse gasten werden met bijzondere projecten verleid om een bezoek aan LF2018 te brengen. Door de samenwerking tussen de marketeers van Marketing Leeuwarden, LF2018 en Merk Fryslan werden gasten aan Friesland en Leeuwarden verleid om evenementen van LF2018 te bezoeken, en werden bezoekers aan evenementen van LF2018 verleid meer van onze provincie te ontdekken. Volgens recente cijfers van het CBS groeide t/m augustus 2018 in verhouding tot die periode in 2017 het aantal overnachtingen met ruim 5.5% (landelijk 3,9%). Groei van overnachtingen van buitenlandse gasten lag in die periode op 15% (landelijk 8%) . Daarmee deden we het veel beter dan het landelijk gemiddelde.

Naast overnachtende gasten was uiteraard dagtoerisme een (nog niet op effecten weer te geven) factor van betekenis. En dat daarmee inzetten op de cultuurtoerist loont blijkt uit de gegevens van het Fries Museum die er wel zijn. Zij constateerden dat de besteding van bezoekers aan hun exposities op gemiddeld ongeveer 75 euro per persoon uitkomen. Het dubbele van het reguliere bedrag dat wordt besteed door dagtoeristen.

Wat nemen we mee van 2018?

Cultuurtoerisme is hot: De CBS-cijfers laten zien dat we het beter deden dan het landelijk gemiddelde. Daarmee is duidelijk dat inzetten op cultuurtoerisme werkt. De doelgroep kan worden omschreven als Postmaterialist, simpeler gezegd zijn dat liefhebbers van cultuur en natuur. Deze doelgroep gaat enkele malen per jaar op vakantie/citybreak, heeft een goed gevulde portemonnee en voelt zich aangetrokken tot Friesland en Leeuwarden.

Van belang is dat we hen daarbij voldoende aanbod bieden die past bij hun behoefte. Dit geldt voor de cultuuragenda, het leefbare aanbod in het algemeen en de voorzieningen zoals hotels, huisjes, restaurants, winkeltjes enzovoorts. als Friesland hebben we daarvoor goud in handen. Een sterke authentieke identiteit (cultuur) en bijzonder landschap waaronder het Waddengebied. Dit leent zich allemaal bij uitstek voor het doorontwikkelen als duurzame, cultuur en natuurbestemming.

Bewoners werden verbonden door de vele honderden projecten waar ze aan meededen of die ze bezochten. veel bewoners bleven ook in Friesland voor hun vakantie. Ze wilden bepaalde onderdelen uit het programma gewoon niet missen! Nog niet meetbaar op dit moment, maar absoluut een impuls voor cohesie en economie.

Persoonlijk

Mijn trots op Friesland is gegroeid. En ik was al zo trots 🙂 Vele voorstellingen heb ik bezocht, de één nog mooier dan de ander. Mijn toppers waren naast natuurlijk De Reuzen, Lost in the Greenhouse en Conferance of the Birds. En mijn absolute algemene favoriet is de 11 Fonteinen, een blijvend hoogtepunt.

Daarnaast ben ik erg trots betrokken te zijn geweest bij 2018. In 2013 mocht ik al de hoofdstukken in het Bidbook schrijven die betrekking hadden op bereikbaarheid en toerisme en gastvrijheid. Daarna werd ik een van de projectleiders van de 11 fonteinen, om vanaf 2016 als directeur van Merk Fryslan de samenwerking tussen de marketingorganisaties mee op te zetten. Ik kijk terug op een zeer bijzonder jaar als opmaat van nog vele bijzondere jaren die mogen komen!

Friesland Style

Deel dit verhaal

Back To Top