skip to Main Content

Sporten en bewegen zit in ons bloed, in ons hart. In het bijzonder onze traditionele sporten: daar zijn we grutsk op. Deze Friese trots reikt verder dan alleen onze provinciegrenzen. Sport brengt ons samen in de wereld, in Europa, in Nederland en in Friesland. Sport verbindt ons, maakt ons gezonder en zorgt dat we beter in ons vel zitten. In 2018 kwamen deze drie pijlers samen tijdens de European Sports for All Games. In talloze dorpen en steden, waaronder Witmarsum.

De Fransman Yves-Jacques vertelt nog eens een goed verhaal over wijn, Rok zet de ins en outs van het Sloveense spel Pandolo uiteen en Elsbeth zoekt de Franse vertaling van huzarensalade op via Google Translate. In een restaurant in Witmarsum komen de gastgezinnen van het dorp en de deelnemers aan de European Sports for All Games bij elkaar. Er staat een lach op ieders gezicht en er is interesse in elkaars wereld. Precies zoals één van de doelstellingen van de ESFAG is: breng de sport en de mensen naar de dorpen en laat iedereen meedoen.

Pim Mulierspelen
Witmarsum heeft een actieve gemeenschap, die hun dorp ook wil laten meegenieten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Een initiatiefgroep bedacht het plan om de Pim Mulierspelen, vernoemd naar de in Witmarsum geboren ‘grondlegger’ van de Nederlandse sport, te combineren met de European Sports for All Games. In samenwerking met Sport Fryslân maakt Witmarsum nu kennis met wijnvatrollen en Pandolo (een sport met een honkballink en die Friezen wellicht aan tipeljen doet denken).

Portorož
En andersom leren de Fransen en Slovenen Nederland en Friesland kennen. Rok komt uit Portorož, een kustplaats in Slovenië aan de Golf van Triëst en ziet verschillen. “Ik geniet er van hoe rustig het hier is, het leven verloopt hier heerlijk langzaam. Iedereen is vriendelijk en zwaait naar je. Dat gebeurt in Portorož echt niet. Misschien ook omdat wij een echte toeristische stad zijn. We hebben grote hotels, casino’s en de zee.”

Langs de deuren
De initiatiefgroep Witmarsum heeft alles uit de kast gehaald om de sporters op te vangen. “We zouden eigenlijk gastheer van één land zijn”, zegt Jac König. “Dat zijn er twee geworden, mooi toch! We zijn letterlijk langs de deuren gegaan. Soms hebben we bij een groot huis aangebeld, omdat we dachten dat hier wel plaats was voor een paar mensen.”

En soms levert dat wat op, soms niet. Roos en Sytze hebben deze dagen in ieder geval twee Slovenen over de vloer. “Onverwacht hoor”, vertelt Roos, “opeens kregen we de vraag of we plek hebben voor twee mensen. ‘Nou, ik heb twee bedden vrij dus dat kan best’, zei ik. Sytze vond het ook goed. En kijk eens: je leert elkaar kennen, het is hartstikke leuk!”

De reserves die iedereen vaak toch heeft als er ‘vreemden’ komen, zijn inmiddels overwonnen. Bijvoorbeeld bij Elsbeth. “Wij doen dit soort dingen eigenlijk nooit. Ik vind het best een stap om anderen in je huis op te nemen, maar ik vind het leuk dat we het hebben gedaan. Wanneer heb je nu nog logés? Bijna nooit meer toch?” De vrolijke Franse druktemaker Yves-Jacques en zijn zoon Joris verblijven bij haar en haar man. “Met gebarentaal en af en toe een woordje Engels komen we er wel uit. Joris spreekt behoorlijk Engels, dus hij vertaalt veel.”

Langer verblijf
Witmarsum leert de sporters en elkaar dus wat beter kennen. De atleten gaan weer huiswaarts, maar maken de sporten kans op een langer verblijf? “Daar hebben we het vooraf wel over gehad”, vertelt Rika Wind, betrokken bij onder meer de Pim Mulierspelen. “Het zou natuurlijk geweldig zijn als het blijft hangen. Ik vind het mooi om mensen enthousiast te krijgen om te bewegen, te sporten. Als dat met deze sporten is, prima! En ik heb begrepen dat de Slovenen hun spullen hier laten.”

En inderdaad: de stok en het houtje (de pandolo, een ovaalvormig voorwerp met een punt aan elke uiteinde) worden als cadeau overhandigd aan de gastgezinnen. Als dank en misschien ook wel als hoop dat er een zaadje is geplant. Kijk niet gek op als Friesland over een paar jaar meedoet aan de het Europees Kampioenschap Pandolo.

Van 3 t/m 7 augustus gaven tientallen organisaties, honderden vrijwilligers en deelnemers en duizenden bezoekers (de traditionele) sport een podium. Fryslân verwelkomde 20 internationale teams met 50 traditionele sporten, 200 deelnemers en tienduizenden bezoekers. Met elkaar zagen, voelden en beleefden we de passie voor sporten en bewegen, in het bijzonder de traditionele sporten. We genoten en hadden plezier met elkaar. We legden nieuwe verbindingen. Iedereen kon en kan ook nu nog meedoen, op zijn/haar eigen niveau, … daar gaat het om! #sportsforall

It moaiste momint? Dat wie by de earste hurdsylwedstriid yn de G-klasse yn de Snitswike. Sa as dat heart waard offisjeel de rûte bekind makke. Doe’t de wedstriidlieding klear wie mei it ferhaal, begûn de seal fol sporters te applaudiseren. Skitterend! Sa’n entûsjasme, elk wie sa bliid om mei te dwaan en echt ûnderdiel te wêzen fan sa’n grut sportyf evenemint. Ik sil dat altiid ûnthâlde.

Anne Jochum de Vries - directeur Sport Fryslân

Ambities voor 2019 en ver daarna

Healthy
Wist je dat er jaarlijks circa 350 Friezen sterven omdat ze te weinig bewegen? In het bijzonder wilde Sport Fryslân in 2018 de 240.000 mensen in Friesland, die om verschillende redenen dagelijks te weinig bewegen, helpen om actiever te worden. Wie onvoldoende beweegt, loopt een grotere kans op het krijgen van ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Men organiseerde daarom in 2018 verschillende beweegactiviteiten in de provincie. Dit kon een traditionele sportactiviteit zijn, maar ook een ‘gewone’ sportactiviteit zoals walking footbal. Het ging er om dat iedereen kan meedoen, elke dag, op zijn of haar eigen level. Dat blijft de ambitie voor nieuwe plannen in 2019 en daarna.

Video: iedereen een winnaar tijdens #sportsforall
0
boten in de gehandicaptenklasse Sneekweek
0
sporters te gast in Fryslân
0
basisscholen aan het sporten

Deel dit verhaal

Back To Top