skip to Main Content

Wat heeft Culturele Hoofdstad voor jou / u betekend? De Mienskip oan it wurd.

Begin dit jaar besloot ik om actief en passief, soms letterlijk, dwars door LF2018 heen te fietsen. Grote en kleine projecten, actief als vrijwilliger, aanwezig als toeschouwer, ik was erbij.

Het heeft mij veel gebracht en ik kan daardoor weten waar winst voor de mienskip en Fryslân ligt. Ik fietste langs de tien fonteinen, langs Escher in het graan – het bijzondere gewassenveld langs de Oudebildtdijk – en ontmoette daar veel mensen van buiten Friesland, enthousiast en onder de indruk van wat Friesland hier liet zien. Ik bezocht al fietsend tentoonstellingen als Blije Kerk, Haren in de wind, het 499 schilderijenproject in Sloten, allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers uit de mienskip en overal leefde het.

Het kettingproject 8ste dag is voor mij nog altijd het hoogtepunt van 2018, want dat was door iedereen en voor iedereen. Zelden zo’n feest en geweldige sfeer in de stad beleefd; mienskip in optima forma. De Under de Toer-projecten zorgen voor nieuwe verbindingen in dorpen: ze zijn er trots op, zo heb ik ervaren.

De Elfwegentocht werd, in verbinding met Culturele Hoofdstad, landelijk nieuws. Een creatieve en serieuze stap op weg naar een duurzaam Fryslân.

Het doel van Culturele Hoofdstad was te laten zien wat je in huis hebt. Dat heeft LF2018 dan mede gedaan door festivals als Oerol en Welcome to the Village in te passen in de programmering.

En dan de reuzen. Leeuwarden is geen willekeurige plaats, het is een relatief kleine stad met een eigen, ingewikkelde infrastructuur. Als vrijwilliger heb ik ervaren hoe bijzonder het is om de reuzen door deze stad te loodsen. Ik heb ervaren hoe gastvrij Leeuwarden was voor iedereen en hoe bezoekers dat waardeerden. De vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in; Friesland doet het toch maar.

Aantallen of negatieve commentaren? Gevoed door positieve reacties rondom, ervaar ik Culturele Hoofdstad liever als een feest en dat gevoel, die energie deel ik en geef ik graag door omdat Friesland dit waard is. Dit feest past wat mij betreft naadloos in het verhaal rondom zwemtopper Maarten van der Weijden.

Evert Salverda, Bolsward

Back To Top