skip to Main Content

Hoe kijkt Marjan Poutsma – docente Innovatie aan NHL Stenden – terug op Culturele Hoofdstad 2018?

Heeft dit culturele hoofdstadjaar de Friezen meer zelfvertrouwen gegeven? Ik verwacht dit wel, maar hoe check je dat? Voor mij persoonlijk waren er onvergetelijke momenten en beelden: De Reuzen, voorstellingen zoals Lost in the Greenhouse, exposities zoals Escher en Mata Hari, de Elfwegentocht, De stijl in Dr8888, Het Grutto programma, Places of Hope en de Universities, Lân fan Taal en MeM, de 8steDAG, de Fonteinen, en alle grafische uitingen in Leeuwarden en de banieren series langs de snelwegen van Friesland. Mooi was het dat al deze voorbeelden ook op straat door iedereen (mee) beleefd konden worden.

Als vrijwilliger werkte ik mee aan Places of Hope, de 8steDAG en At the Watergate in Sneek. Dit opende met een klassiek concert in de Kolk, met al het publiek in sloepen en wat maar bleef drijven eromheen. Ons kleine stadje Sneek werd in dat zonnige meiweekend compleet overgenomen door 5000 jeugdige muzikanten. Aan hen konden wij ónze muzikaliteit laten zien: de Bogerman Bigband schitterde en MUZT Musical opleiding spetterde in sublieme kostuums een hele serie mini-musicals van het podium. Wát een talent! Wat dit EuropeseJeugd Muziek Festival betekende? 30.000 maaltijden per dag, 800 vrijwilligers, 3200 bedden op zaterdagochtend in twee uur opruimen. Het gebeurde. Een Europa in het klein, een hoopvol voorbeeld.

Maar het kwam allemaal niet zomaar tot stand. Nadat ik in 2010 en 2011 betrokken was bij het schrijven van de visie voor het Bidbook van LF2018 en Leeuwarden vanaf dat moment aantrekkelijker en levendiger zag worden, volgde ik van een afstand het moeizame en trage proces naar 2018. Nu het jaar bijna afgelopen is ben ik ongelooflijk trots dat er ondanks de kritiek en tegenwerking (en te kleine budgetten) zo veel is gerealiseerd. Een hele diepe buiging voor de organisatie die heeft vastgehouden aan de thema’s zoals ze in het Bidbook waren uitgestippeld. Hulde!

Deel dit verhaal

Back To Top