skip to Main Content

In het kader van LF2018 organiseerden de buurdorpen Akkrum en Nes een groot cultureel evenement waar alle inwoners aan mee konden doen. Het evenement is geïnspireerd op een illustere dorpsgenoot, Folkert Harmen Kuipers. Een man van groots denken, precies datgene wat er in 2018 in Akkrum-Nes gebeurde.

Deze handelaar in manufacturen trok in 1866 naar de Verenigde Staten en werd een gefortuneerd zakenman. Hij liet zich naturaliseren en noemde zich Frank Cooper. Samen met zijn partner Siegel stichtte hij in 1892 een gigantisch warenhuis in Chicago. Vier jaar later bouwden ze “The largest store in the world” in New York.

Toen hij eens terugkwam in Akkrum werd hij getroffen door de armoede van vooral ouderen in het dorp. Hij stichtte daarom het bekende “Coopersburg”, gelegen aan de boorden van de Boarn, waar behoeftige ouderen gratis mochten wonen. Bij de opening van het New Yorkse warenhuis in 1896 waren ca. 160.000 mensen op de been! Er werkten 2000 mensen, die arbeidsomstandigheden kenden die nu niet zouden misstaan: vakantie, eigen vakantiehuizen, een bibliotheek, ontspanningsruimtes etc.

Akkrum en Nes staan bekend als dynamische dorpen waar op velerlei gebieden van alles wordt ondernomen, als in de geest van Frank Cooper.

De inwoners van Akkrum en Nes presenteerden in juni 2018 het leven in Sixth Avenue te New York rond het jaar 1900 in een levensecht decor waarin ook het gigantische winkelgebouw werd nagebootst.

In diverse werkgroepen is er vol enthousiasme aan dit samenbindende project gewerkt. In twee weekenden zijn er naar schatting tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers geweest met louter erg positieve reacties; mensen werden blij van het gigantische bouwwerk en de tot in de puntjes uitgevoerde aankleding en daarbij alle vrolijkheid en stimulerende energie die door de medewerkers werd uitgestraald.

Dat dit mogelijk is in zo betrekkelijk klein dorp, wat een gigantische ‘opstekker’ en wat kun je als gemeenschap al niet bereiken als je de krachten goed bundelt! We zijn heel gelukkig met het resultaat. We beoogden een project van verbinding en dat is ruimschoots gelukt. Al in de voorbereiding en zeker bij de uitvoering zijn er vele nieuwe onderlinge contacten gelegd en vooral ook is de samenhang tussen Akkrum en Nes zeker aanzienlijk versterkt. Het dorp is er nog vol van; “wat hiene wy skitterende dagen no” en men is grutsk om in zo’n Mienskips- doarp te wonen.

Eelco Sixma - organisatie

Deel dit verhaal

Back To Top