skip to Main Content

In bytsje legacynisch miskyn, mar wol sa kreatyf. In moai stikje poësy yn de Ljouwerter krante.

Als ik al die gekken zie / die lullen over legacy / dan zeg ik: he, wat sprechen sie? / wat moet deze wanprestacy?

Wat doet een leenwoord als legacy / zo’n Anglofiele invacy / in de taal der Friese nacy?

Zo’n gebrek aan inspiracy / na een jaar cultuursensacy / bedenk zelf iets, zoek inspiracy / kom met een eigen taalcreacy / dat is een mooie demonstracy / van eigen taal emancipacy /

Zo’n woord kost werk en transpiracy / maar het dient de democracy / het dient de taal, de educacy / een eigen woord geeft informacy / een stuk identificacy / en met de juiste integracy / wordt het vanzelf een keer legacy.

Deel dit verhaal

Back To Top