skip to Main Content

Ook voor de recensenten van de Leeuwarder Courant was het een bijzonder jaar. Kwamen hun verwachtingen uit, wat heeft hen geraakt en welke voorstellingen sprongen er uit?

De kans om vanuit de amateuristische muziekwereld op het gebied van hafabra en zang tijdens LF2018 de vensters open te gooien en zoveel mogelijk bezoekers van het rijke verenigingsleven in Fryslân te laten genieten, is uitermate geslaagd. Met de vele uitverkochte programma-onderdelen was Conference of the Birds er zeker eentje waar honderden amateurmuzikanten een dienende, maar belangrijke rol vertolkten. Hetzelfde gold voor de opening van LF2018 eind januari in een miezerig Leeuwarden waar weer honderden muzikanten en zangers hun ondersteunende maar o zo belangrijke partijen speelden.

Meer aan de oppervlakte werkte het project Lûd fan de Middelsee. Op een mooie zondagmiddag eind september staken zeventien verenigingen uit Leeuwarden hun kop echt boven het maaiveld uit. Met verschillende (fiets)routes en unieke concertlocaties manoeuvreerden ze zich eens in een leidende rol. Mooier nog waren de verbindingen die werden gelegd tussen de verschillende muziekstijlen. Hijum diende als voorbeeld: de Graham Lowlanders in combinatie met fanfare Crescendo en het Pasveerkorps: een unieke, ontroerende combinatie!

Tijdens het slotspektakel ’s avonds bij de Oldehove ging de meeste aandacht naar hoofdrolspelers Fabian Jansen en Nynke de Jong. De verenigingen zaten met de compositie Sound of the Middelsea van Leeuwarder Geert Jan Kroon dus voor een groot deel weer in een onderdanige, dienende rol. Dus korpsen en koren: laat je meer zien en horen! Jullie hebben veel meer te bieden; kruip uit je schulp!

ALE NICOLAI

De voorstelling in het kader van LF2018 waar ik zeer regelmatig aan terugdenk is Holstmeer. Op een zaterdagavond waren we op bezoek in de gevangenis, bij Fier en in het politiebureau. De scènes in de gevangenis waren indringend. De ‘klap’ kwam de dag daarna. In De Harmonie werd een reprise van Dansavond opgevoerd. Allemaal slimme, vrolijke, frisse, Friese jongeren die bezig waren met hun passie. Dat leverde een podium en orkestbak vol jeugd op die al jaren toneelspelen bij jeugdtheaterschool Meeuw, die muziek maken bij het Frysk Jeugd Orkest of een dansopleiding volgen. Voor alle jongeren kan theater een prachtige en zinvolle manier zijn om zich te uiten, maar wat is het verschil met de kansen die de meiden van Fier krijgen toch onmetelijk groot. Door Holstmeer werd ik nog eens flink met mijn neus op die feiten gedrukt.

Waar ik van plan was veel Under de Toer-projecten van LF2018 te bezoeken deze zomer, zat ik vooral veel op tribunes in de buitenlucht. Ik mocht nog een jaar voorzitter zijn van jury van de Gouden Gurbes en in die functie heb ik alle dertien deelnemende iepenloft-spullen bezocht. Waar sommigen bang waren voor verminderde belangstelling vanwege LF2018, bleek het tegenovergestelde waar. De iepenloft-spullen worden nog altijd breed gedragen door de mienskip. En ook hier weer: veel jongeren.

CILLA GEURTSEN

Op het vlak van de klassieke muziek vond ik het aanbod in zekere zin bescheiden. Hoite Pruiksma’s Fryske Passy, een origineel Friestalig werk en dus geen vertaling, kwam in de regie van Gooitsen Eenling visueel helaas maar gedeeltelijk uit de verf. En dat terwijl beiden eerder veel succes boekten met geregisseerde passieuitvoeringen in het onderwijscircuit. Merkwaardig overigens dat Pruiksma’s Passy binnen onze provincie nooit noemenswaardige navolging heeft gehad. Zulke initiatieven miste ik. De vertalingen van het Bach-erfgoed, hoe ambachtelijk ze ook zijn en die ook te horen waren, vind ik van een andere orde.

Corina van Eijks terugkeer naar Verdi’s Nijlopera Aïda was wel degelijk een klapper. De Opera van Spanga heeft eerder, buiten Culturele Hoofdstad om, zulke successen geboekt. En de vraag rijst in hoeverre de realisatie van deze productie afhankelijk was van de Culturele Hoofdstad-status. Natuurlijk is dat wel het geval geweest met de uitvoeringen op Malta.

De IJsopera op Ameland kon ik helaas niet bijwonen. Wel heb ik de beelden op Youtube gezien en was daardoor blij verrast. Ludiek, gedurfd, low budget en tevens een statement dat opera ook een zaak van weinig middelen kan zijn.

RUDOLF NAMMENSMA

Deel dit verhaal

Back To Top