skip to Main Content

Fryslân is een reus ontvallen. Zondagmiddag kregen we het droeve bericht dat Joop Mulder plots is overleden. Zijn verbeelding, vasthoudendheid en visie zijn van grote invloed geweest op ons allemaal.

Voor Leeuwarden-Fryslân 2018, de Kulturele Haadstêd, was Joop één van de mensen die De Reuzen van Royal de Luxe naar Leeuwarden haalden. Met die reuzen, maar vooral ook met zijn festival Oerol en de kunstprojecten voor Sense of Place heeft Joop voorgoed Fryslân veranderd. Veelal was Joop de eerste die ergens een verbinding of een kans zag en vanuit daar de hoofden en harten van mensen wist te openen voor een vergezicht, een nog niet gedroomde toekomst. Een toekomst waarbij altijd de waarde van natuur en de kracht van de mienskip centraal stonden.

Voor Arcadia, het vervolg van LF2018 in 2022, werkten we met Joop samen aan opnieuw zo’n poëtisch vergezicht waarbij natuur en cultuur elkaar ontmoeten. Een droom die Joop nu helaas niet meer kan meemaken. We missen Joop enorm, maar zijn gedachtegoed zal voor ons altijd een bron van inspiratie blijven.

We wensen de familie en naasten van Joop veel sterkte.

Medewerkers en oud-medewerkers van LF2018-28

Joop Mulder
Back To Top