skip to Main Content

Op 22 november wordt in Leeuwarden meer verteld over de financieringsmogelijkheden van Europese samenwerkingsprojecten binnen de culturele- en creatieve sector. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Creative Europe Desk Cultuur en Leeuwarden-Fryslân 2028.  Maxime Zeef en Frank Kimenai (Creative Europe Desk van Dutch Culture) informeren culturele en creatieve organisaties uit Groningen, Drenthe en Fryslân  vanaf 10.00 uur in het pand Nr. 39 (Voorstreek 39 in Leeuwarden).

De voorlichtingsbijeenkomst staat in het teken van de nieuwe ontwikkelingen rondom het Creative Europe programma en biedt een doorkijkje naar de subsidiemogelijkheden zoals die er vanaf eind 2020/begin 2021 naar alle waarschijnlijkheid uit gaan zien.

De sessie is vooral bedoeld als eerste oriëntatie op de mogelijkheden voor Europese financiering. Maxime Zeef en Frank Kimenai  bespreken naast uitleg over de regelingen ook voorbeelden uit de praktijk en laten ‘best practices’ zien. Kees Lesuis, artistiek leider van Oerol, komt in dit kader een aantal Creative Europe projecten van Oerol toelichten.

Over Creative Europe

Creative Europe is het zevenjarig subsidieprogramma (2014-2020) van de Europese Commissie; bedoeld om de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren te versterken. Het huidige programma loopt volgend jaar af, en het nieuwe programma begint in 2021. Het aanvragen van Europese subsidies is een complex proces dat veel voorbereiding met zich mee brengt. Vandaar dat we deze sessie nu alvast organiseren.

De Creative Europe regiosessie is in het Engels en vindt plaats op 22 november van 10.00 tot 12.00 uur in het pand Nr.39, aan de Voorstreek 39 in Leeuwarden. Van 12.00-13.00 organiseren we een netwerklunch.

De uiterste aanmelddatum is verstreken.

Deel dit verhaal

Back To Top