skip to Main Content

150 leerkrachten uit het Friese basisonderwijs spelen op 14 november met taal, verhaal en verbeelding op het Cultuureducatie Festival in en rond de Stadskas in Leeuwarden. Doel van het festival is om leerkrachten praktische tips en werkvormen te geven die ze direct toe kunnen passen in hun kunst- en cultuuronderwijs, te praten over de rol van kunst- en cultuuronderwijs en een verbinding te maken tussen leesonderwijs en kunst- en cultuureducatie.

Workshops door kunstenaars

De leerkrachten kiezen drie workshops uit een aanbod van achttien workshops van kunstenaars. De workshops vinden plaats op loopafstand van de Stadskas: in de boekwinkel van de Afûk, in het atelier en de theesalon van het Princessehof, in de Hofkamer en in het oude pand van Kunstkade aan het Schavernek.

Verhalen dragen bij aan ontwikkeling

Als voorprogramma op literair festival Explore the North koos het Cultuureducatie Festival te spelen met verhalen. Spelen omdat dit de ultieme manier voor (jonge) mensen is om te leren. Verhalen omdat deze onze hersenen trainen om als sociale wezens te kunnen functioneren (Mark Mieras). Anne Graswinckel, projectleider KEK2: “Leerkrachten die geïnspireerd cultuuronderwijs geven helpen ieder kind in Fryslân zich te ontwikkelen tot een evenwichtige, taalsterke, creatieve volwassene die weet heeft van zijn eigen verhaal, vanuit de eigen culturele omgeving, met oog voor deze complexe wereld.”

Aanbieding Boek van de Dag aan gedeputeerde en wethouder
In de Stadskas werken de leerkrachten en kunstenaars aan het Boek van de Dag, waarin ze hun verbinding met taal beschrijven en verbeelden. Het Boek van de Dag wordt daarmee het eerste gesammtkunstwerk dat onderwijs en kunst- en cultuurwereld in co-creatie maken voor Leeuwarden-Fryslân City of Literature. Het Boek van de Dag wordt om 19:30 uur feestelijk aangeboden aan Sietske Poepjes, gedeputeerde cultuur van de provincie Fryslân, en Sjoerd Feitsma, wethouder cultuur van de gemeente Leeuwarden.

November festivalmaand

Het Cultuureducatie Festival wordt georganiseerd door KEK2 (Kultueredukaasje mei kwaliteit, de provinciale uitvoering van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit), Keunstwurk en Kunstkade, in de Stadskas onder de Oldehove, tijdens november festivalmaand in Leeuwarden.

Deel dit verhaal

Back To Top