skip to Main Content

In een oplage van 330.000 exemplaren verschijnt vandaag de eerste krant van Leeuwarden-Fryslân 2028. Met een uitgebreide agenda, een aantal nieuwe evenementen en enkele verhalen met de makers kijken we vooruit op het komende jaar.

Als LF2028 willen we een vervolg geven op het zo succesvol verlopen Culturele Hoofdstadjaar; en met een kleiner team en budget blijven de ambities onverminderd hoog. ,,Wat we de afgelopen jaren hebben bereikt moeten we koesteren en uitbouwen. Dat zijn we verplicht aan onszelf en aan de komende generaties’’, zeggen Sjoerd Bootsma en Lieuwe Krol.

Want behalve een uitpuilende culturele agenda gebeurde er veel in 2018. Tientallen organisaties, honderden projecten, duizenden vrijwilligers en vele honderdduizenden extra bezoekers lieten zich zien en horen. ,,Er werden grenzen verlegd en bruggen gebouwd. En we zijn nog lang niet klaar.’’

De ‘iepen mienskip’ is halverwege. Bootsma: ,,De lucht is nog niet schoon en in de aarde zit nog altijd gif. We kennen krimpgebieden en te veel mensen staan nog aan de zijlijn. Er is nog genoeg  werk aan de winkel.’’ Fryslân moet een sterke Europese regio worden. Een plek waar mensen graag komen of zich willen vestigen. Een sterke economie met cultuurtoerisme als nieuwe pijler.

Krol: ,,We werken samen met organisaties als Circulair Fryslân, Kening fan ‘e Greide, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, het Armoedepact, de Taalalliantie, de Toerismealliantie en het Innovatiepact Fryslân. En we roepen opnieuw iedereen op om mee te doen. Meld je project of idee aan bij het Mienskipsloket dat we samen met Keunstwurk bemensen.’’

Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden namen het voortouw met de opbouw van de organisatie en legden een financiële basis. Deze zomer presenteert LF2028 een nieuw bidbook met concrete doelen, themalijnen en werkwijzen voor de periode na 2019 (2020-2028). De krant is ingestoken in het lokale weekblad van NDC mediagroep en wordt op veel plekken ‘los’ aangeboden.

De verhalen

,,We werken samen met organisaties als Circulair Fryslân, Kening fan ‘e Greide, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, het Armoedepact, de Taalalliantie, de Toerismealliantie en het Innovatiepact Fryslân. En we roepen opnieuw iedereen op om mee te doen. Meld je project of idee aan bij het Mienskipsloket dat we samen met Keunstwurk bemensen.’’

Lieuwe Krol - Kwartiermaker LF2028

Het Mienskipsloket

Bij het Mienskipsloket kunnen initiatiefnemers terecht met al hun vragen. Over het ontwikkelen van een project, het maken van een projectplan, samenwerking, productie, financiering, marketing etc. Het loket is gevestigd bij Keunstwurk aan de Wissesdwinger 1 in Leeuwarden en geopend van maandag tot en met donderdag van 09.00 -17.00 uur en op vrijdag van 09.00 – 15.00 uur. Daarnaast is het loket telefonisch bereikbaar op 058-2343434 en via mail: mienskipsloket@lf2028.eu.

0
pagina's aan cultuurplezier
0
exemplaren gedrukt
0
Friese huishoudens krijgen 'm op de mat

Deel dit nieuws

Back To Top