skip to Main Content

Over de Drempel, de Leeuwarder aanpak tegen eenzaamheid, stelt in 2021 opnieuw subsidie beschikbaar aan cultuurmakers. Deze tweede Open Call maakt wethouder Hein Kuiken bekend tijdens de afsluiting van Over de drempel 2020, waarin zes projecten zich een jaar hebben ingezet om door middel van cultuur eenzaamheid te bestrijden. Met een ludieke weekkalender vol tips en opbrengsten van hun inzet, sluiten deze zes projecten af.

Wethouder Hein Kuiken overhandigt zaterdag 19 december om 10.15 uur de eerste kalenders aan Alwin en Dirk Teun, die elkaar ‘ten vriend’ vroegen dankzij een van de Over de Drempel projecten. Dat doet bij de LOVE Fontein aan het Stationsplein. “Alwin kende Dirk Teun al een poosje via de stadskantine, maar wilde hem graag officieel ten vriend vragen. Hoe mooi is dat!”, zegt Tamara Schoppert, artistiek projectleider van Over de drempel. “Dat is waar Over de drempel om gaat. Verbinding maken met elkaar, door middel van cultuur.”

Open call 2021-2022 start 12 februari
Op 12 februari wordt de Open Call geopend. Iedereen met een idee om door middel van cultuur mensen actief te verbinden en daarmee bij te dragen aan het aanpakken of in beeld brengen van eenzaamheid, is welkom in te schrijven op deze financiële ondersteuning. Het initiatief kan zowel starten bij een kunstenaar of cultuurmaker, als bij een maatschappelijk initiatief dat met kunstenaars en cultuurmakers wil samenwerken. Een commissie selecteert zes projecten die financieel ondersteund zullen worden in de uitvoering.

Wat is Over de drempel?
Over de drempel is het programma van de gemeente Leeuwarden waarbij cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven zich gezamenlijk inzetten rondom het thema eenzaamheid. In 2020 kwamen zes initiatieven voort uit de eerste subsidies. Er werd theater en muziek gemaakt, brieven geschreven, vriendschappen gesmeed en verhalen verzameld. Kijk voor meer informatie op de website van Over de drempel: www.overdedrempel.frl.

Deel dit verhaal

Back To Top