skip to Main Content

Een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Vanaf dinsdag 28 mei tot en met vrijdag 7 juni staat Panorama Nederland in de Kanselarij in Leeuwarden. Het panorama verbeeldt hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land. Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama, waarbij de bezoeker zelf een toekomst blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland, en een publicatie waarin de keuzes en principes om daar te komen worden toegelicht.

Het College van Rijksadviseurs, waaronder voorzitter Rijksbouwmeester Floris Alkemade, schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland, dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt: de manier waarop we reizen, de manier waarop we voedsel produceren, de manier waarop we bouwen en de manier waarop we energie opwekken. Wat betekent dat voor Fryslân? Meer informatie over het Panorama Nederland.

LF2028 en SDG Netwurk Fryslan presenteren:

Rondom de tentoonstelling van Panorama Nederland in Leeuwarden organiseren we een verdiepend kennis- en dialoogprogramma. We kijken binnen het Panorama Nederland perspectief naar de toekomst van ons voedsellandschap. Immers dat is waar een groot deel van het Friese landschap zijn functie aan ontleent.  Voor welke opgaves staat dat landschap de komende 10 jaar? Hoe verandert het? Hoe gaan we daarmee om? En welke betekenis geven we daaraan?

Het programma wordt gebracht in het kader van LF2028, in de geest van het in de Kanselarij gepresenteerde LF2018 programma’s Places of Hope. Het programma dat ons vorig jaar liet nadenken over de toekomst van Nederland en de daaraan gelieerde programma’s zoals Sense of Place, Holwerd aan Zee en Kening fan ‘e Greide.

OPENING – VOL

Belangstellenden kunnen zich helaas niet meer aanmelden voor de opening, deze zit vol!
De opening van Panorama Nederland in Fryslân is op 28 mei vanaf 15 uur.  Rijksbouwmeester Floris Alkemade draagt het Panorama tijdelijk over aan commissaris Arno Brok en dijkgraaf Paul Erkelens.  Dichter van Fryslân, Eeltsje Hettinga, draagt een aantal landschapsgedichten voor.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade 

Floris Alkemade is architect en stedelijk ontwerper. Sinds september 2015 is Floris Alkemade benoemd als Rijksbouwmeester. Hij combineert zijn rijksbouwmeesterschap met zijn werk voor zijn bureau FAA en zijn lectoraat aan de Academie van Bouwkunst. Met FAA werkt hij onder meer aan grootschalige architectuurprojecten in Frankrijk, waaronder de herontwikkeling van het 600 meter lange entrepotgebouw Macdonald in Parijs.

Programma Panorama Nederland

Het programma is gratis toegankelijk. Aanmelden is gewenst. Dit kan via link bij ieder programma onderdeel.
Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden

Zaterdag 25 mei, Toer de Boer, 10.00 – 15.00 uur
Zes boerenbedrijven uit het Stienser Âldlân organiseren een fiets/wandeltocht voor jong en oud. Op het Stienser Âldlân wordt veel aan natuurbeheer en het opwekken van duurzame energie gedaan. De boeren laten tijdens Toer de Boer hun bedrijf zien. Voor de kinderen zijn er activiteiten zoals koeien melken, een puzzeltocht of een ritje op de pony. Hier vind je meer informatie Aanmelden is niet nodig
Startpunt: Boerderij Dijkstra, Tichelwurk 21, 9051 LB Stiens

Dinsdag 28 mei, Opening Panorama Nederland in Fryslân, 15.00 – 17.00 uur
Rijksbouwmeester Floris Alkemade draagt tot 7 juni het Panorama Nederland over aan Fryslân. Commissaris van de koning Arno Brok en dijkgraaf Paul Erkelens zullen het Panorama symbolisch in ontvangst nemen. Floris Alkemade neemt ons mee op zijn blik op het Nederland van de toekomst. Welke grote opgaves komen er op ons landschap af en hoe gaan we daarmee om? Dichter van Fryslân Eeltsje Hettinga draagt een aantal landschapsgedichten voor. Lees meer over de opening. Partner: LF2028, SDG Netwurk Fryslan
Meld je hier aan voor het openingsprogramma.

Woensdag 29 mei, Panorama van de regenworm, 19.30 – 21.00 uur
Wormshop door dr. Jeroen Onrust van de RUG; naar andere vormen van bemesting. Om weer de kracht van regenwormen te gebruiken is het van belang om de bemesting daar op aan te passen. Afgewisseld met twee sets protestsongs door de band WIEBE voor de aftrap van Kening fan ‘e Greide op weg naar Houtstek 2020, de Friese Woodstock voor meer biodiversiteit. Lees meer over deze avondPartner: Kening fan ‘e  Greide, RUG
Reserveer hier je plek bij de Wormshop

Maandag 3 juni, Groenlunch ‘Van landschapspijn naar landschapsbeleving’ , 12.00 – 13.00 uur
Groenlunches zijn de verbale en culinaire vitaminen die je maandelijks tot je kunt nemen over een duurzaam onderwerp met een prikkelende spreker. Ir. Theo Vogelzang van Wageningen Economic Research vertelt over landbouw en landschap in Friesland. Overheden en burgers willen graag dat de boer meer boert in harmonie met de natuur. Zijn er nieuwe verdienmodellen mogelijk om deze transitie te betalen.  Lees meer over deze Groenlunch.Lunch kan gekocht worden in het Grandcafé Kanselarij. Partner: Friese Milieu Federatie
Reserveer je hier je plek bij de Groenlunch

Dinsdag 4 juni, Tour de Poep, 19.30 – 21.00 uur
Theun Vellinga (Circulair Friesland) en Jan Weijma ( Wageningen UR ) vertellen over het belang van het terugwinnen van mineralen uit de menselijke afvalstroom. Via de menselijke uitwerpselen en waterzuivering gaan momenteel veel mineralen verloren. Tijdens de bijeenkomst kijken we naar de grootte van het verlies, de urgentie van terugwinnen en mogelijke oplossingen. Partner: Circulair Friesland, Living Lab Natuurinclusieve landbouw, WUR
Reserveer je plek bij Tour de poeplees meer

Woensdag 5 juni, Farming in balance with the ecological boundaries, 19.30 -21.30 uur, hier live te volgen
Prof dr. Pablo Tittonell (hoogleraar agro-ecologie) and Willem Ferwerda (CEO Commonland): a special evening about the international developments in the food landscape. Two prominent speakers who take us into the international context of our landscape issues and specifically the food production. This program will be in English.
A dinnerplate will be served at 18 hours at the Grandcafé Kanselarij. For English – Read more. In Nederlands – lees meer
Reserve your seat

Donderdag 6 juni,  SDG Netwurk Fryslân, 10:00 – 11.30 uur
Na het succesvolle symposium van SDG Netwurk Fryslân in afgelopen maart is het nu tijd voor een evaluatie. Wat zijn de speerpunten uit de workshop? Welke volgende stappen kunnen we samen nemen.
Partner: SDG Netwurk Fryslân
Aanmelden is niet nodig

Donderdag 6 juni, Biodiversiteit in ons voedsellandschap, 19.30 -21.30 uur, hier live te volgen
Lezing en gesprek met twee vooraanstaande internationale koplopers: prof Louise Vet (directeur NIOO en voorzitter Nationaal Deltaplan biodiversiteitsherstel ) en prof Theunis Piersma (trekvogelecoloog bij de RUG) Als het Nederlandse landschap voor 60% bestaat uit landschap met primair een voedselproducerende rol, hoe gaat biodiversiteit daarin dan overleven? Lees meer
Voorafgaand aan de avond is er een daghap in het Grandcafé Kanselarij
Reserveer je plek

Panorama Nederland open voor publiek
Gratis toegang
Maandag 3 juni  13.00 – 17.00 uur
Dinsdag 4 juni  9.00 – 17.00 uur
Woensdag 5 juni 13.00-15.00 uur
Vrijdag 7 juni 13.00 – 17.00 uur

Partner Programma
Het partner programma is alleen te bezoeken op uitnodiging

Woensdag 29 mei, Werkatelier Omgevingswet, 13.00 – 17.00 uur
Werksessie voor genodigde overheden over de manier waarop de omgevingsvisie invloed heeft op de realisatie van toekomstige gebiedsopgaves Partner: gemeentes, provincie Fryslân

Dinsdag 4 juni, Toekomst van voedsel, 13.00 – 17.00 uur
Kinderen van het basisonderwijs maken 300 tekeningen over de toekomst van Friesland verbonden aan de kinder Global-goals. Het voortgezet onderwijs gaat tijdens Panorama Nederland bezig met een foto-opdracht rondom de toekomst van eten in Friesland.

Woensdag 5 juni, Werkatelier Ondernemerschap en de SDG’s, 16.00-18.00 uur
Netwerk bijeenkomst van LOF / VNO NCW over de toepassing van de Sustainable Development Goals in bedrijven. Hoe kunnen globale doelen vertaald worden naar jouw bedrijf? Partner: VNO NCW, LOF

Donderdag 6 juni,  Landmakersbijeenkomst Nederland van Morgen, 13.00 – 17:00 uur
Netwerkbijeenkomst van nationale ‘landmakers’ voor de aftrap van het 2019 jaar met bezoek aan Panorama en 1e wandeling richting Zuid Nederland. Partners: ministerie BZK

Vrijdag 7 juni, Werkatelier SDG’s als kader voor beleid, 10.00-12.00 uur
De uitdaging voor overheden in Fryslân: Hoe gaan we om met de SDG’s als toekomstig kader voor beleid. Partners: Gemeente Sud West Fryslân, Gemeente Leeuwarden.

 

Flyer Panorama Nederland

Deel dit nieuws

Back To Top