skip to Main Content

Onvergetelijk. Een jaar lang droeg Leeuwarden-Fryslân de titel Culturele Hoofdstad van Europa. En wat is er, naast een uitpuilende culturele agenda, een hoop gebeurd in 2018. Er werden grenzen verlegd en bruggen gebouwd. Het bracht gesprekken en vernieuwing op gang. Tientallen organisaties, honderden projecten, duizenden vrijwilligers en miljoenen bezoekers lieten zich zien. Een onvergetelijk jaar waar we met recht grutsk op mogen zijn. En we zijn nog lang niet klaar.

We gingen voor een nieuw Fryslân. Die reis begon al in 2008. Beter voor elkaar en de aarde zorgen en groter durven dromen. Straten, weilanden, pleinen, meren, kassen en kerken; geen plek was te gek om Friese dromen tot leven te brengen. De verhalen over onze geschiedenis, maatschappelijke vraagstukken en een mooie toekomst bracht Fryslân lovende kritieken en we stonden internationaal in de spotlights.

Nu bouwen we verder, want dit was pas het begin. De ‘iepen mienskip’ is halverwege. De lucht is nog niet schoon en in de aarde zit nog altijd gif. We kennen krimpgebieden en te veel mensen staan nog aan de zijlijn. We willen het beste Fryslân doorgeven aan de generatie van 2028 en dus is er werk aan de winkel. Daarom gaan we na het succesvolle culturele jaar aan de slag met de ‘legacy’.

Legacy, onZe toekomst

Die legacy is de blijvende impact op onze omgeving, de mienskip en de economie. Van Fryslân willen we een sterke Europese regio maken waar mensen graag komen of zich willen vestigen. Een sterke economie met cultuurtoerisme als nieuwe pijler. Lucht, aarde en longen zijn schoon en er heerst een spannend artistiek klimaat. Je mag experimenteren, prutsen, op je snufferd gaan en succes hebben. Iedereen doet mee. We laten anderen zien dat we vergrijzing, krimp en andere uitdagingen aanpakken en van Fryslân een gebied vol kansen maken. Waar iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn.

We maken een artistiek programma met de internationale doelen voor duurzame ontwikkeling als leidraad. Kunst als middel om de samenleving in beweging te brengen. Kunstenaars stimuleren de verbeelding, verbinden en laten ons dromen. Ze laten mensen nadenken over hun erfgoed en toekomst. We slaan de handen ineen met organisaties als Circulair Fryslân, Kening fan ‘e Greide, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, het Armoedepact, de Taalalliantie, de Toerismealliantie en het Innovatiepact Fryslân om onze ambities te bereiken.

Welcome To The Village
Welcome to the Village door Ruben van Vliet

#LF2028

Naast prachtige kunst en creatieve uitspattingen spelen dialoog, debat en kennisuitwisseling ook een belangrijke rol in het programma. Samen met experts gaan we in gesprek over onze toekomst. Dat doen we onder de naam Leeuwarden-Fryslân 2028 en delen we online met #LF2028.

Met het nieuw programmaboek, Generatie 2028, presenteerden we op 11 juli 2019 concrete doelen, themalijnen en werkwijzen voor de periode 2020-2028. Eens in de zoveel tijd organiseren we grootschalige artistieke interventies en echte blockbusters. We investeren in het makersklimaat, waarbij we ons ook richten op de nieuwe generatie makers. We verbinden internationale netwerken en organisaties met elkaar. En natuurlijk werken we vanuit ‘iepen mienskip’. 

Het proces op weg naar 2028 is een groeiproces. Inhoudelijk, maar ook wat betreft de uitvoering en de manier waarop we het organiseren. Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden namen het voortouw met de opbouw van de organisatie en legden een financiële basis. De komende jaren worden onze plannen verder verrijkt met ideeën, financiële dekking en input vanuit verschillende beleidsterreinen, maatschappelijke partners en uiteraard de mienskip. Meer over onze visie, plannen en werkwijzen lees je in Generatie 2028:

Na het geweldige Culturele Hoofdstadjaar bouwen we samen verder aan een nóg mooier en toekomstbestendiger Fryslân. Doe mee!

Team LF2028

Deel dit verhaal

Back To Top