skip to Main Content

Onvergetelijk. Een jaar lang droeg Leeuwarden-Fryslân de titel Culturele Hoofdstad van Europa. En wat is er, naast een uitpuilende culturele agenda, een hoop gebeurd in 2018. Er werden grenzen verlegd en bruggen gebouwd. Het bracht gesprekken en vernieuwing op gang. Tientallen organisaties, honderden projecten, duizenden vrijwilligers en miljoenen bezoekers lieten zich zien. Een onvergetelijk jaar waar we met recht grutsk op mogen zijn. En we zijn nog lang niet klaar.

We gingen voor een nieuw Fryslân. Die reis begon al in 2008. Beter voor elkaar en de aarde zorgen en groter durven dromen. Straten, weilanden, pleinen, meren, kassen en kerken; geen plek was te gek om Friese dromen tot leven te brengen. De verhalen over onze geschiedenis, maatschappelijke vraagstukken en een mooie toekomst bracht Fryslân lovende kritieken en we stonden internationaal in de spotlights.

Nu bouwen we verder, want dit was pas het begin. De ‘iepen mienskip’ is halverwege. De lucht is nog niet schoon en in de aarde zit nog altijd gif. We kennen krimpgebieden en te veel mensen staan nog aan de zijlijn. Maar, Culturele Hoofdstad heeft Fryslân geleerd dat we niet alleen een provincie van Nederland zijn, maar ook een sterke, creatieve regio binnen Europa. We willen het beste Fryslân doorgeven aan toekomstige generaties en dus is er werk aan de winkel. Daarom gaan we na het succesvolle culturele jaar aan de slag met de ‘legacy’.

Legacy, onZe toekomst

Die legacy is de blijvende impact op onze omgeving, de mienskip en de economie. Van Fryslân willen we een sterke Europese regio maken waar mensen graag komen of zich willen vestigen. Een sterke economie met cultuurtoerisme als nieuwe pijler. Lucht, aarde en longen zijn schoon en er heerst een spannend artistiek klimaat. Je mag experimenteren, prutsen, op je snufferd gaan en succes hebben. Iedereen doet mee. We laten anderen zien dat we vergrijzing, krimp en andere uitdagingen aanpakken en van Fryslân een gebied vol kansen maken. Waar iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn.

We maken een artistiek programma met de internationale doelen voor duurzame ontwikkeling als leidraad. Kunst als middel om de samenleving in beweging te brengen. Kunstenaars stimuleren de verbeelding, verbinden en laten ons dromen. Ze laten mensen nadenken over hun erfgoed en toekomst. We slaan de handen ineen met organisaties als Circulair Fryslân, Kening fan ‘e Greide, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, het Armoedepact, de Taalalliantie, de Toerismealliantie en het Innovatiepact Fryslân om onze ambities te bereiken.

Welcome To The Village
Welcome to the Village door Ruben van Vliet

Na het geweldige Culturele Hoofdstadjaar bouwen we samen verder aan een nóg mooier en toekomstbestendiger Fryslân. Doe mee!

Team LF2028

Deel dit verhaal

Back To Top