skip to Main Content

Nederland is in beweging. Onze steden, dorpen, infrastructuur, landbouw en landschappen veranderen constant. Het College van Rijksadviseurs kwam op het idee om hun ruimtelijke adviezen te bundelen. Van 28 mei tot en met 7 juni is het resultaat, Panorama Nederland, te bewonderen in De Kanselarij in Leeuwarden. De expositie laat een ideaalbeeld van Nederland zien en verkent vol optimisme de toekomst voor mens en natuur.

De spil van het geheel is Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Alkemade werkt al jarenlang als succesvol architect en stedelijk ontwerper. Wat hem drijft is de fascinatie voor de kracht van ontwerpen en wat het kan betekenen. ,,Niet alleen de ambacht en schoonheid van het ontwerpen intrigeren mij. Ook het verhaal achter wat je wilt ontwerpen en de maatschappelijke agenda, zoals huisvesting voor vluchtelingen en zorg in de wijk. Wat voor invloed hebben ontwerpkeuzes op de woonomgeving en maatschappij?”

Optimistisch toekomstbeeld

Samen met de Rijksadviseurs heeft Alkemade geprobeerd een aantal maatschappelijke vraagstukken op een zo goed mogelijke manier te beantwoorden. Hieruit ontstond de publicatie Panorama Nederland, maar ook een fysiek panorama. De 360 graden verbeelding geeft bezoekers een kijkje in een mogelijke toekomst. ,,Panorama Nederland is georiënteerd op de periode 2040-2050. Het laat zien wat we eigenlijk zouden moeten doen rondom de thema’s water, boerenland, meer tijd voor elkaar en nieuwe energie”, legt de Architect van het Jaar 2018 uit.

,,Wij hebben de wijsheid niet in pacht, maar zijn als ontwerpers wel in staat om integraal te kijken naar de problemen die er spelen.” En dat is heel belangrijk om complexe vraagstukken over verdroging, het waarborgen van de biodiversiteit, sociale segregatie en verduurzaming van de energieproductie aan te pakken. Want hoe je het ook went of keert, alles staat met elkaar in verbinding.

Gaan voor winst

Wat Panorama Nederland schetst is niet een van de zoveelste doemscenario’s. ,,Zoals we nu omgaan met het landschap is niet vol te houden. Maar het is goed om optimistisch te blijven. Er is een enorme winst te behalen voor iedereen. Zowel op het gebied van duurzaamheid als economische winst”, aldus een hoopvolle Alkemade. ,,Wellicht halen sommige maatregelen op wereldschaal niets uit, maar er wordt wel veel kennis opgebouwd. Deze kennis is wereldwijd hard nodig en gewild. Laten we daar in Nederland het voortouw in nemen.”  

Fotografie: Bart Lindenhovius

,,Wij hebben de wijsheid niet in pacht, maar zijn als ontwerpers wel in staat om integraal te kijken naar de problemen die er spelen.” En dat is heel belangrijk om complexe vraagstukken over verdroging, het waarborgen van de biodiversiteit, sociale segregatie en verduurzaming van de energieproductie aan te pakken. Want hoe je het ook went of keert, alles staat met elkaar in verbinding.”

Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Over Panorama Nederland

Data: 28 mei t/m 7 juni

Locatie: De Kanselarij, Leeuwarden

Tickets: Vrij toegankelijk

Een greep uit het randprogramma

25 mei – Stienser Âldlân

Agrarische fietsroute Toer de Boer.

28 mei – Leeuwarden

Opening door Rijksbouwmeester Floris Alkemade met optreden dichter Eeltsje Hettinga.

29 mei – Leeuwarden

Panorama van de regenworm met aftrap Houtstek 2020 door Kening fan ‘e Greide.

3 juni – Leeuwarden

Groenlunch van de Friese Milieu Federatie.

4 juni – Leeuwarden

Tour de Poep van Theun Vellinga over het terugwinnen van mineralen.

5 juni – Leeuwarden

How will our agricultural landscape stay productive? door Pablo Tittonell en Willem Ferwerda (Engelstalig).

6 juni – Leeuwarden

Belang van biodiversiteit in het culturele voedsellandschap door Louise Vet en Theunis Piersma.

Meer informatie

Livestream

Op woensdag 5 en donderdag 6 juni werd er een livestream uitgezonden van Panorama Nederland. Heb je het gemist? Kijk de livestream dan hier nog eens terug!

Woensdag 5 juni

Farming in balance with the ecological boundaries, met prof dr. Pablo Tittonell (hoogleraar agro-ecologie) and Willem Ferwerda (CEO Commonland). Het begin van de livestream bevat een geluidsprobleem, deze is vanaf de 35e minuut verholpen.

Donderdag 6 juni
Biodiversiteit in ons voedsellandschap, met prof Louise Vet (directeur NIOO en voorzitter Nationaal Deltaplan biodiversiteitsherstel ) en prof Theunis Piersma (trekvogelecoloog bij de RUG)

Deel dit verhaal

Back To Top